top of page
145_edited_edited.jpg
Artbox: Creative Incubators &
Accelerators  

Վիզուալ արվեստից մինչև գրականություն, կինոյից մինչև երաժշտություն՝ 2023 թվականի Creative Armenia-AGBU Fellowship-երը մեկ տարվա աջակցություն կտրամադրեն ստեղծագործական ոլորտներում գործող արվեստագետներին։ Խիստ խրախուսվում են հայտադիմումները, որոնք Արցախից են կամ Արցախի վերաբերյալ։

Դիմումները այժմ փակ են։

ARTBOX_LOGO_MAIN_WHITE.png

$50,000
ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀ

50+
ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

10
FELLOW-ՆԵՐ

10
FELLOW-ՆԵՐ

Empowering Ideas
ALLPROGRAMS_SYMBOL_BLACK_edited.png

INCUBATOR

 A 12-week incubator that takes creative projects or businesses and guides them from the idea to the business plan.

ALLPROGRAMS_SYMBOL_BLACK_edited.png

ACCELERATOR

A 12-week accelerator wherein existing creative projects receive for mentorships, workshops, and funding.

To Be Announced

ALLPROGRAMS_SYMBOL_BLACK_edited.png

ENTREPRENEUR

An 8-week career accelerator, helping creators build a personal brand through funding and trainings.

Closed

ALLPROGRAMS_SYMBOL_BLACK_edited.png

HUB

A program that helps cultural institutions improve their sustainability through trainings and funding opportunities.

To Be Announced

Մնալ կապի մեջ

Բաց մի՛ թողեք ոչ մի հնարավորություն:
Artbox News & Updates
IG 102_edited.jpg
PRE-ACCELERATOR
9 projects receive seed funding
How it Began
Artbox began its journey in partnership with the European Union and GIZ's EU4Business “Innovative Tourism and Technology Development for Armenia” (ITTD) project. Together we launched the first Incubator and awarded grants and Pre-Accelerated 9 creative projects. 
225.jpg
INCUBATOR
29 creative projects complete their incubation
0093_edited.jpg
INCUBATOR
Artbox greenlights 24 creative projects
Creative Armenia announced the pilot edition of Artbox Incubators in partnership with GIZ.
bottom of page