top of page
Vector Smart Object125tt_edited.jpg

Ցուցասրահ

Artbox-ն ինկուբատոր է, որը համապարփակ աջակցություն է տրամադրում առևտրային հաջողության ներուժ ունեցող ստեղծարար նախագծերին և բիզնեսներին։

Սեղանի խաղեր՝ ոգեշնչված հայկական ժողովրդական հեքիաթների և առասպելաբանության թեմաներից։

Poster_Pambak.png

Artbox մասնակիցներ՝

Կարապետ Խաչատուր (թիմի առաջնորդ)
Մարետտա Այվազյան (թիմի մասնակից)
Անատոլ Առաքելյան (թիմի մասնակից)

bottom of page