top of page
Background-image_EW_1.gif
Creative Armenia logo
Bogossian Foundation_Updated Logo_Black.png
Asset 1_4xd.png
2023 East-West Residents.png
Արվեստագետները կճամփորդեն «Պողոսյան հիմնադրամ»-ի հայտնի Վիլա Էմպեն՝ Եվրոպայի սրտում մեկ ամիս շարունակ իրենց ստեղծագործական նախագծերի վրա աշխատելու նպատակով: 

1
ՃԱՆԱՊԱՐՀՈՐԴՈՒԹՅՈՒՆ


ԱՐՎԵՍՏԱԳԵՏ

30
ՕՐ

Հանդիպեք արվեստագետների հետ 

 Նարեկ Բարսեղյան, տեսողական արվեստագետ 

Narek Barseghyan

Շամիրամ Խաչատրյան, կոմիքսների նկարիչ

SK_NL3.png

Վահան Ստեփանյան, լուսանկարիչ

Vahan_NL1.png