top of page
Vector Smart Object125tt_edited.jpg

Ցուցասրահ

Artbox-ն ինկուբատոր է, որը համապարփակ աջակցություն է տրամադրում առևտրային հաջողության ներուժ ունեցող ստեղծարար նախագծերին և բիզնեսներին։

Տաղանդների բացահայտման և միջոցառումների կազմակերպման գործակալություն՝ ուղղված հայ արվեստագետների առաջխաղացմանը միջազգային էլեկտրոնային երաժշտության և թվային արվեստի ասպարեզում։

Poster_Diaries-3 FINAL.png

Artbox մասնակիցներ՝

Հարմիկ Մաքերթումյան (թիմի առաջնորդ)

bottom of page